life stories

Welcome to Coconut Connections

Real life stories

Friday, March 9, 2012

Bij het sterven van mijn zus! 24 Feb. 1971

Een gedicht speciaal geschreven voor haar geliefde zus Riek Spierieus-Kromhout.

Het was 24 February 1971, 41 jaar geleden dat haar zus overleed.Mijn schoon moeder was altijd heel goed in gedichten schrijven. Met Sinterklaas zat zij uren boven op haar slaapkamer, en bij ieder pakje maakte zij een gedicht.
Volgende maand; April 10,2012 hopen wij haar 97 ste verjaardag te vieren.

Hendrika was haar jongere zusje, en tot haar grote verdriet is Hendrika na een kort stondige ziekte op 52 jarige leeftijd overleden.Het was de tweede keer dat zij vaarwel moest zeggen.Toen Jopie nog een klein meisje was, is haar eerste zusje van haar heen gegaan.

Riek en Jopie met hun moeder.

Zusjes. Riek en Jopie


Hier volgt het gedicht;Voor mijn lieve zus Hendrika!

Moe, opgebrand en uitgeteerd
Maar met een hart dat klopte nog zo fel,
Zo gloeiend nog, vol van herinneringen
Van lieve dwaze dingen.
Maar ook van zorgen, dagen van armoe soms
van zuchten van gelieven
en angst voor morgen.

Haar handen konden nog wat strelen en
nauwlijks zoenen kon haar droge mond,
Haar ene oog al lichtloos, andere fel nog
dat telkens weer opnieuw het mijne vond
en vroegen, vroegen maar, wat deed ik met mijn dagen?
Hoe vond ik woorden die haar troost kon geven
Als steeds bij mij de vraag op kwam
wat doe ik met mijn leven?

En dan, uit een andere ziekenkamer, flarden van
muziek, klanken van Carnaval!
Haar scheve mond trok in een lach, ze trok mij
naar zich toe en fluisterde;'het is zo mal,
maar zou daar boven ook een dansvloer zijn,
met een, 'hoempa' en een fluit?"
Als ik daar op mijn wolkje zit,
en kijk dan over het randje
natuurlijk helemaal in het wit
dan lach ik jullie uit!"

Wat later ving de doodstrijd aan
Zo lang, zo vreselijk hard en lang!
En wij die daar om henen staan, zo machteloos
Wij werden klein en bang.
Toen kwam het einde, haar oog viel toe
dat felle hart hield eindelijk op te kloppen.
Haar wolk kwam voor, ze stapte in
om bij de Hemelpoort te stoppen.
Dans voort me'n lieve zus en houdt voor mij
een plaatsje op "Gods Dansvloer vrij"!

Goede reis toegewenst lieve Zus.Ik zal je missen.


Je liefhebbende zus,

Jo Bisenberger-Kromhout.

Zus Riek, de laatste foto met Sinterklaas.
Haar lieve zus Riek verloor de strijd op Feb. 24,1971. Ze was slechts 52 jaar.Ik kijk uit mijn raam en zie de wolken voorbij dansen, en denk bij mezelf; 'hoelang nog voor ik samen met mijn zus op deze wolken mag varen. Spoedig zal ik bij jou zijn, en zullen we samen over het randje van de wolk naar beneden kijken'.

No comments:

Post a Comment